Türkiye’de Kereste Üretimi ve Tüketimi

Türkiye’de kereste üretimi özel sektör işletmelerince yapılmaktadır. Bu işletmelerin bir kısmı modern teknoloji ve yönetim anlayışı ile çalışmaktadır. Önemli bir kısmı ise eski teknoloji ürünü ve düşük kapasiteli makinelerle çalışmakta ve genellikle mevsimlik olarak faaliyet göstermektedir. Bu tür işletmeler genellikle 10 kişiden az çalışanı olan mikro ölçekli işletmelerdir. İlkel üretim tesislerinde ana işlemler genellikle insan gücü ve/veya basit makineler ile yapılıp özel makineler veya tesisler bulunmazken, modern üretim tesislerinde üretimin tüm aşamalarında hidrolik, pnömatik, nümerik veya bilgisayar kontrollü makineler kullanılmaktadır.

Türkiye’de kereste üretiminin yaklaşık %70’i İnşaat, %20’si Mobilya, %10’u ise Ambalaj ve diğer sektörlerde kullanılmaktadır. Türkiye’de kişi başına kereste tüketimi 0,075-0,085 m³ arasında değişmektedir. Bir kereste fabrikası için gerekli olan makine parkının tahmini değeri 250.000 ABD Doları olup, yaklaşık 1.100 m² makine yerleşim alanına ihtiyaç duyulan böyle bir tesiste, tek vardiyada 15 kişinin günde 8 saat çalıştığı kabul edilerek, kullanılan testere ve biçilen tomruk türüne göre; ayda 2000-3000 m³ kereste üretilebilmektedir. Türkiye’de kişi başına kereste tüketimi 0,1 m³’den azdır.

Kereste üretimi ile ilgili standartlar TS 52, TS 697, TS 3277, TS 801, TS 820, TS 1264, TS 1265, TS 5005 ve TS 5603 olup, diğerleri numune alma/hazırlama, tolerans sınırları, kurallar, istifleme, paketleme vb. ile ilgilidir. Türkiye’de kereste sektöründe faaliyet gösteren ISO 9000 veya ISO 14000 belgeli işletme bulunmamaktadır.

Son global krizin ülkemize yansımaları özellikle küçük keresteci sanayi kuruluşlarına çok zarar vermiştir. Son üç yılın ortalaması alındığında; Türkiye’nin 2010 yılı kereste üretimi 6,1 milyon m³ olarak kaydedilmiştir. 2011 yılında kereste üretiminin ise 6,2 milyon m³ olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Türkiye Kereste Sanayinde Tesis Sayısı, Üretim Miktar ve Kapasitesi

Kaynak: Çevre ve Orm. Bak. Orman Gen. Müd. /2010 Yılı Orman Ürünleri Piyasasındaki Gelişmeler ve 2011 Yılı Beklentileri Raporu

Not: Üretim miktarları son üç yılın ortalaması olarak verilmiştir. Orta Anadolu Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği