BOY (cm) EN (cm) KALINLIK (cm)
ADET FİYAT (TL)

Kereste

Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen ve marangozluk ile inşaat sektöründe kullanılan nitelikli ağaçlara “kereste” denir. Çevremizde gördüğümüz birçok ahşap eşyanın yapımında kullanılmak üzere işlenip hazırlanmış olan odunlardır. Başka bir tanım ise; Odunun biçilmesi kesilmesi ya da yontulmasıyla elde edilen birbirine paralel en az iki yüzü bulunan parçalara “kereste” denir.

Kereste ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert bir maddedir. İnşaat malzemesi, kâğıt ve yakıt yapımında hammadde olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, tahta yalıtkan bir maddedir. Bulunduğu şekliyle kullanılmayan ağaç önce kesilir sonra marangoz atölyelerinde kereste haline getirilir. Keresteler sınıflandırılır, kurutulur, gerekiyorsa son işlemler yapılıp pazarlanır. Dünyada ortalama olarak kesilen ağaçların yarısı yakacak olarak diğer yarısı da kağıt imalatında ve çeşitli işlerde kereste olarak kullanılmaktadır. Kullanılacağı yere göre çeşitli ağaçlardan kereste elde edilir. Sertliklerine bağlı olarak bazı ağaçları şöyle sınıflandırabiliriz;

Çok Sert Ağaçlar : Ceviz, karaağaç, kara salkım

Sert Ağaçlar : Kayın, dişbudak, karasakız, karaağaç ve bazı kavak cinsleri

Yumuşak Ağaçlar : Kestane, sarı kavak, selvi, sedir

Çok Yumuşak Ağaçlar : Beyaz çam, ladin, ıhlamur, söğüt

Yapı Keresteleri en çok iğne yapraklı ağaçlardan elde edilir. “n” kesit boyutlarına göre lata, kadron, tahta, azman gibi isimler alır. Yine keresteler 1. 2. ve 3. sınıf olmak üzere sınıflara ayrılır.

1. Sınıf Kerestelerin taşıyıcı özellikleri yüksek ve görünümleri düzgündür. Özel işlerde kullanılırlar.

2. Sınıf kerestelerin taşıyıcılık özellikleri normaldir. Yapıda bu tip keresteler kullanılır.

3. Sınıf kerestelerin taşıyıcılık özellikleri çok azdır. Yapının önemsiz kısımlarında kullanılır.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Numaraları Kod Sistemine (GTİP) göre kerestenin kod numarası 44.07’dir.

Kereste endüstrisinde hammaddenin maliyete etkisi fazla olduğundan hammadde konusu önemli bir faktördür. Ülkemizde kereste maliyetinde odun hammaddesinin yeri %80 dolaylarında olduğundan, kereste endüstrisi hammaddeye yönelik endüstriler grubuna girer.

Ülkemizde kereste fabrikalarının akılcı bir çalışma uygulayabilmeleri, orman işletmeleri ürünlerinin üretilme koşulları ile sıkı bir ilişki içindedir. Her şeyden önce hammaddenin standardizasyona uygun boyut ve kalitede olması gerekmektedir. Ayrıca, fabrikaların verimliliği ve karlılığı hammadde olarak kullandığı tomruğa bağlı olarak değişir. Dolayısıyla kereste sanayinin yerine başkası ikame edilemez özellikteki hammaddesi olan tomruk, endüstriyi etkileyen başlıca unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kullanım alanları ;

İnşaatlık kereste aklımıza gelen her alanda kullanılır başlıca kullanım alanları İnşaatlarda, Çatılarda, Palet ve ambalaj yapımında.

Ölçüleri ; Standart boylar

Boy (cm)

En (cm)

Kalınlık (cm)

200

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5

250

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5

300

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5

400

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5

500

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5 - 10

600

5-8-10-12-15-18-20

2,6 - 5 - 10